4 tháng 1, 2011

Sử dụng Excel tìm hàm hồi quy

Phương pháp ước lượng hồi quy được sử dụng nhiều trong dự báo kinh tế dựa vào số liệu thống kê.
Hướng dẫn sau đây giúp ta khai thác chức năng này trên Excel.


Ví dụ
Theo thống kê chi phí chung của một phân xưởng sản xuất với sản lượng và chi phí thực tế như sau:Biết rằng Chi phí chung là dạng chi phí tổng hợp, bao gồm chi định phí và biến phí(thay đổi theo sản lượng), yêu cầu tìm hàm tương quan giữa đại lượng [Tổng chi phí chung] với biến ngẫu nhiên [Sản lượng] bằng phương pháp hồi quy tuyến tính bình phương bé nhất.

Các bước thực hiện trên Excel như sau:Nguyễn Ngọc Hiến
________________________Bài này có giúp ích cho bạn?

View Results
Create a Blog Poll

låna pengar nu

2 nhận xét: