23 tháng 3, 2011

Tổng cục Thuế đề nghị sử dụng ngay hóa đơn tự in

(thanhnienonline) Hôm nay 21.3, các Cục thuế địa phương cho biết vừa nhận được công văn của Tổng cục Thuế (TCT) đề nghị nếu doanh nghiệp (DN) đủ điều kiện thì sử dụng ngay hình thức hóa đơn tự in.

>>Phần mềm in hoá đơn
>>Doanh nghiệp nên tự in hoá đơn
Mới đây, Báo Thanh Niên đã phản ánh tình trạng nhiều DN bị kẹt hóa đơn đặt in và đang có nguy cơ không có hóa đơn để sử dụng sau ngày 31.3.
Theo công văn của TCT, các DN, tổ chức kinh tế được sử dụng phần mềm in hóa đơn không nhất thiết phải kết nối với phần mềm kế toán, gồm: DN được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; DN có mức vốn điều lệ từ một (01) tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn.
Những DN phải sử dụng phần mềm in hóa đơn kết nối với phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng hóa gắn liền với phần mềm kế toán, là DN đã được cấp mã số thuế, có số vốn điều lệ dưới 1 tỷ tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn. Đối tượng này phải đáp ứng các điều kiện như có doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ; có hệ thống thiết bị đảm bảo cho việc in và lập hoá đơn khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế…
Trước lo lắng về chất lượng phần mềm in hóa đơn, công văn cho biết TCT đã thẩm định một số phần mềm in hóa đơn và phần mềm kế toán có tính năng in hóa đơn được sử dụng miễn phí trong thời hạn từ 3 đến 6 tháng để hỗ trợ cung cấp cho các DN.
TCT yêu cầu Cục thuế thành lập tổ hỗ trợ tại cục thuế, chi cục thuế để tiếp nhận phần mềm miễn phí từ TCT và các nhà cung cấp để hướng dẫn, hỗ trợ DN trong việc cài đặt, sử dụng phần mềm tự in hóa đơn; đồng thời báo cáo hằng ngày về TCT. TCT cũng sẽ cập nhật lên trang tin điện tử ngành thuế danh sách các phần mềm in hóa đơn và phần mềm kế toán có tính năng in hóa đơn được cung cấp miễn phí để các DN sử dụng.
Đối với những DN không thuộc đối tượng được tự in hóa đơn, không thuộc đối tượng được mua hóa đơn của cơ quan thuế, hiện chưa có hóa đơn để sử dụng thì Cục thuế làm việc trực tiếp với các DN in, đề nghị DN in hóa đơn cho các DN, đảm bảo có hóa đơn để sử dụng trong thời hạn ngắn nhất. Kể cả việc báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh, thành phố có biện pháp chỉ đạo các nhà in in hóa đơn ngay cho các DN chưa có hóa đơn để sử dụng.
TCT cũng đề nghị Cục thuế cần tuyên truyền rõ để các DN biết việc đồng thời sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử).
N.Trần Tâm
http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110321/Tong-cuc-Thue-de-nghi-su-dung-ngay-hoa-don-tu-in.aspx

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét