11 tháng 4, 2011

Thủ thuật máy tính: Hiển thị và nhập liệu ngày tháng theo kiểu Việt Nam

Máy tính khi được cài đặt hệ điều hành, kỹ thuật viên cài đặt thường không chú ý thiết lập cấu hình địa phương khiến khó khăn người sử dụng trong vấn đề đọc và nhập liệu, đặc biệt là kiểu dữ liệu ngày tháng. Máy được cài, với cấu hình địa phương(Regional settings) mặc định là Anh/Mỹ(English United states) trong khi chúng ta lại quen kiểu Việt Nam.
Kiểu Anh Mỹ: Nhập ngày tháng theo mẫu tháng - ngày - năm, trong khi kiểu Việt Nam: Ngày - tháng - năm
Ví dụ ngày 05 tháng 4 năm 2011 được người Mỹ nhập Apr 05, 2011 hoặc 04/05/2011 thì chúng ta nhập 05/04/2011 hoặc dạng ngắn gọn hơn 05/04/11.
Và kết quả là nếu máy định dạng Anh Mỹ, ta nhập kiểu Việt Nam thì máy không hiểu hoặc hiểu sai.

Chẳng hạn khi nhập liệu trên Excel, máy định dạng Anh Mỹ, ta nhập 04/05/2011 máy sẽ hiểu là ngày 05 tháng 4 năm 2011 chứ không phải ngày 4 tháng 5 năm 2011.
Thậm chí nếu nhập phải ngày lớn hơn 12, máy sẽ không hiểu oó là một giá trị ngày tháng, và xử lý nó như một chuỗi ký tự. Ví dụ ngày 21 tháng 4 năm 2011 ta nhập 21/04/2011 máy sẽ hiểu là ngày 4 tháng 21 năm 2011. Đây là một giá trị ngày tháng không hợp lệ.

Các bước hướng dẫn sau đây giúp bạn giải quyết các rắc rối trên.Nguyễn Ngọc Hiến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét