Tài liệu

(Trang này dành cho học viên)

Môn Access

  Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm - Cập nhật ngày 15-08-2011


 1. http://www.4shared.com/file/iulDY2MH/CauHoiTracNghiemAccessCB.html   Đề thi thực hành tham khảo

 1.  http://www.4shared.com/document/HizxuMtD/De_Thi_CSDL_4.html
 2.  http://www.4shared.com/document/aDivectz/de_thi_Acc_CB_De_4.html
 3.  http://www.4shared.com/document/Si4gaEFy/De_Thi_Access_CB_De5.html


Môn Kế toán Access

    Tập tin dữ liệu mẫu thực hành: http://www.4shared.com/file/JWDcGvqr/DL_Mau_KTAccess.html
    Đề thi tham khảo:

 1. http://www.4shared.com/document/d9qgjuV6/DeThiKTAccess_094-095.html
 2. http://www.4shared.com/document/6d60V9ku/De_Thi_Accesss_ke_Toan_2010001.html
 3. http://www.4shared.com/document/_Rz0M16r/De_Thi_Accesss_ke_Toan_2010002.html


Môn Kế toán Excel

(đang làm)

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế toán KTAst

 - Phiên bản 2010 http://www.4shared.com/document/vDTg6pV3/KTAst_2010.html


Môn Kế toán quản trị - Cập nhật mới nhất lúc 11h30 ngày 22/06/2012

 1. (Ngày 07/04/2011 10h30)Một số biểu mẫu http://www.4shared.com/document/KJdxM1Dr/Bieu_Mau_In.html    
 2. (Ngày 07/04/2011 10h30)Bài tập(có đáp án): http://www.4shared.com/document/7DYVGb0p/Bai_Tap_-_KTQT-NNH.html
 3. Bài tập và bài giải tham khảo: http://www.4shared.com/document/-oiG9WLh/Bai_Tap_KTQT-1.html       (Sưu tầm, chưa kiểm tra)
 4. (Ngày 24/06/2011)Một số đề thi tham khảo
 5. (Ngày 22/06/2012)Câu hỏi trắc nghiệm  Không có nhận xét nào:

  Đăng nhận xét