Hỗ trợ trực tuyến

Phần mềm Teamviewer và ShowMyPC là hai trong số các phần mềm cho phép nhân viên kỹ thuật có thể ở xa thao tác trên máy tính cần trợ giúp kỹ thuật thông qua kết nối Internet. Để hỗ trợ như thế, người có máy cần hỗ trợ làm theo hướng dẫn sau đây.

Người sử dụng được hỗ trợ từ xa có thể yên tâm, người hỗ trợ chỉ “XEM” được máy của bạn mỗi khi chương trình được mở lên và biết được ID cùng password của phiên. Mỗi phiên sẽ có một mật khẩu mới, do vậy sẽ không sợ máy của mình bị truy cập bất hợp pháp.


Hướng dẫn sử dụng: ShowMyPC    và   Teamviewer

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ShowMyPC

Tải chương trình ShowMyPC tại đây:  http://download3.showmypc.com/ShowMyPC3050.exe
BƯỚC 1.
Mở tập tin chương trình ShowMyPC  lên, bấm nút  “Show My PC Now” .BƯỚC 2.
Đọc mã số phiên làm việc(Mật khẩu) cho người hỗ trợ từ xa

(Có thể đánh dâu rồi Copy [Ctrl + C])và gửi ( chẳng hạn qua Yahoo Mesenger)

Đợi bên kia kết nối để trợ giúp bạn.

Khi được hỗ trợ xong có thể tắt phiên làm việc bằng cách bấm nút Stop Sharing hoặc tắt hẳn chương trình.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TEAMVIEWER

Tải chương trình Teamviewer tại đây: http://download.cnet.com/TeamViewer/3000-7240_4-10398150.html?part=dl-6271747&subj=dl&tag=button
Bước 1:
Mở tập tin Teamviewer_Setup.exe lên. Có thể Windows sẽ cảnh báo cho phép hay không cho phép mở. Bạn chọn Đồng Ý “RUN”
Cửa sổ tiếp theo hiện lên hỏi bạn muốn cài đặt(Install) hay chạy trực tiếp (Run), để đơn giản bạn hãy chọn chạy trực tiếp.
Rồi bấm Next để tới bước kế tiếpBước 2. Chấp nhận một số yêu cầu abnr quyền của Teamviewer bằng cách chọn “I accept the license agreement ” rồi chọn “Next”Bước 3. Đọc mã máy(ID) và mật khẩu truy cập(Password) và gửi cho người hỗ trợ.