Sản phẩm

1. Phần mềm Kế toán KTAst:
+ Phần mềm áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp (TM, SX, XD, Trường học, Tư vấn …)
+ Tuân thủ theo các chế độ kế toán QĐ 15 và QĐ 48 (Năm 2006 của BTC)
+ Theo dõi bằng tài khoản, tự động hạch toán các nghiệp vụ thường xuyên
+ Tự động kết chuyển và chuyển số dư
+ Tự động lên báo cáo ngày/ tháng/ quý/ năm…
+ Tự in phiếu thu chi, nhập xuất.
+ Liên thông giữa các sổ và báo cáo kế toán
+ Các sổ nhật ký (3 hình thức nhật ký NKC, CTGS, NKSC), sổ cái, sổ chi tiết, thẻ kho sổ chi phí,…
+ Báo cáo Tài chính: BCĐKT, KQKD, LCTT, CĐPS
+ Báo cáo thuế: Tự động kết xuất ra các bảng kê cho chương trình HTKK

+ In hoá đơn tự in, hoá đơn đặt in...
=> Đáp ứng mọi yêu cầu về sổ kế toán của chuẩn mực kế toán và cơ quan thuế
2. Phần mềm kế toán trên Excel:+ Dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, chạy trên Excel, đơn giản dễ sử dụng
+ Đầy đủ các loại sổ sách (như KTAst)
+ Tự động kết chuyển và chuyển số dư
3. Phần mềm quản lý tài chính ngành Logistics ELMS+ Phát hành Debit/ credit notes, hoá đơn
+ Theo dõi công nợ
+ Lên báo cáo doanh thu chi phí theo từng HB/L và MB/L
+ Tự động hạch toán kết xuất bút toán cho kế toán
4. Phần mềm quản lý tổng thể dành cho các trường học
(Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và các Trung tâm đào tạo)
+ Quản lý danh mục khoá, lớp, học sinh, nội dung chương trình đào tạo
+ Quản lý điểm, kết quả học tập; Lên danh sách thi trả nợ học phần; Tự động tính điểm tổng kết môn, tổng kết học kỳ, khoá học…
+ Lên bảng điểm tổng hợp, bảng điểm cá nhân cuối khoá, cuối học kỳ…
+ Quản lý các khoản thu học phí, lệ phí… Tự lên báo cáo còn phải thu, đã thu, lên danh sách cấm thi do thiếu HP….


5.Phần mềm in hoá đơn
  1. Quản lý danh mục, thông tin khách hàng: mã số, tên khách hàng, địa chỉ, mã số thuế, điện thoại, thông tin khác...
  2. Quản lý danh mục hàng hoá, dịch vụ
  3. Quản lý danh sách nhân viên thu ngân, người lập hoá đơn.
  4. In bảng kê thu tiền, hoá đơn đã phát hành theo ca làm việc của từng nhân viên
  5. Kết xuất bảng kê hoá đơn bán ra cho phần mềm HTKK giúp đơn vị thuận tiện trong việc lập báo cáo thuế GTGT hằng tháng.
  6. Có thể in hoá đơn tự in, đặt in, hoá đơn mua từ cơ quan thuế ... Hoá đơn liên rời, hoá đơn cuốn, và hoá đơn giấy cuốn liên tục ...


ĐƠN VỊ CỦA BẠN CÓ THỂ ỨNG DỤNG TỐT NHỮNG SẢN PHẨM NÀY. HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ